Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Trea

avgangene - blir en oversikt uten ansvar for feil, kontroller mot tabeller, ruter med bestilling i Gausdal til Gausdal Drosjesentral 61220208 to timer i forkant.

formatet - har en konsekvent form med sted for avgang, klokkeslett, til, dager og eventuelle dager med endringer, der alle dager betyr sju dager i uken, men unntak kan forekomme enkelte helligdager.

Beitostølen 1445 - Fagernes mot Oslo 1850 alle dager 20190614 til 20191006.

Bergen 0905 - Flåm mot Lillehammer 1758 alle dager 20190629 til 20191006.

Bergen 1250 - Flåm mot Fagernes 1853 søndager fra 20190908 til 20190610.

Bygdin 1220 - Beitostoelen mot Oslo 1650 alle dager 20190629 til 20190901.

Fagernes 1345 - Bjørgo mot Oslo 1650 alle dager 20190629 til 20190901.

Fagernes 1530 - Gjøvik 1713 mot Lillehammer 1758 alle dager 20190629 til 20191006.

Fagernes 1545 - mot Oslo 1850 alle dager 20190614 til 20191006.

Fagernes 2210 - mot Beitostølen 2252 fra 20190614 til 20191006 alle dager.

Flåm 1200 - Tyinkrysset mot Lillehammer 1758 alle dager 20190629 til 20191006.

Forset 1745 - Segalstad bru bestillingsrute mandag til fredag.

Forset 1945 - Segalstad bru bestillingsrute mandag til fredag.

Gjendesheim 1200 - bygdin 1220 mot oslo 1650 alle dager 20190629 til 20190901.

Leirvassbu 0930 - Lom mot Oslo 1650 alle dager 20190629 til 20190901.

Lillehammer 0115 - Segalstad bru bestillingsrute søndag bestilling må skje to timer før altså lørdag kveld.

Lillehammer 0915 - Mjøsbrua mot Bergen 1813 mandag til fredag 20190629 til 20191006.

Lillehammer 1015 - Segalstad bru mandag til lørdag.

Lillehammer 1335 - Mjøsbrua mot Bergen 2217 søndager 20190629 til 20191006.

Mjøsbrua mot Bergen 1813 lørdag 20190629 til 20191006.

Lillehammer 1915 - Segalstad bru alle dager bestillingsrute lørdag og søndag.

Lillehammer 2115 - Segalstad bru alle dager bestillingsrute lørdag og søndag.

Lillehammer 2315 - Segalstad bru fredag.

Lom 1040 - Gjendesheim mot Oslo 1650 alle dager 20190629 til 20190901.

Øverbygda østre 0945 - Segalstad bru bestillingsrute tirsdag og fredag.

Øverbygda østre 1755 - Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Øverbygda østre 1955 - Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Øverbygda østre 2155 - Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Ruten 0855 - Megrund mot Segalstad bru bestillingsrute tirsdag torsdag og fredag.

Ruten 1355 - Megrund mot Segalstad bru 1500 bestillingsrute søndag.

Segalstad bru 0145 - Øverbygda østre bestillingsrute lørdag og søndag bestilles lørdag kveld.

Segalstad bru 0150 - Svatsum bestillingsrute søndag bestilling må skje to timer før altså lørdag kveld.

Segalstad bru 1120 - Baksida Østre mot Svingvoll bestillingsrute tirsdag og fredag.

Segalstad bru 1200 - Øverbygda østre bestillingsrute tirsdag og fredag.

Segalstad bru 1350 - Svatsum 1425 bestillingsrute tirsdag torsdag og fredag.

Segalstad bru 1510 - Lillehammer bestillingsrute søndag.

Segalstad bru 1810 - Lillehammer alle dager bestillingsrute lørdag og søndag.

Segalstad bru 1945 - Baksida Østre mot Svingvoll bestillingsrute alle dager.

Segalstad bru 1945 - Øverbygda østre, bestillingsrute alle dager.

Segalstad bru 1950 - Svatsum bestillingsrute mandag til fredag.

Segalstad bru 2010 - Lillehammer alle dager bestillingsrute lørdag og søndag.

Segalstad bru 2145 - Baksida Østre mot Svingvoll bestillingsrute alle dager.

Segalstad bru 2145 - Øverbygda østre, bestillingsrute alle dager.

Segalstad bru 2150 - Svatsum bestillingsrute mandag til fredag.

Segalstad bru 2210 - Lillehammer alle dager bestillingsrute lørdag og søndag.

Segalstad bru 2345 - Baksida Østre mot Svingvoll bestillingsrute fredag.

Segalstad bru 2345 - Øverbygda østre, bestillingsrute fredag.

Segalstad bru 2350 - Svatsum bestillingsrute fredag.

Segalstad bru - Svingvoll mandag til fredag.

Svatsum 0925 - Segalstad bru bestillingsrute tirsdag torsdag og fredag.

Svingvoll - Segalstad bru mandag til fredag.

Svingvoll rundt 1745 - Baksida Østre mot Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Svingvoll rundt 1945 - Baksida Østre mot Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Svingvoll rundt 2145 - Baksida Østre mot Segalstad bru bestillingsrute alle dager.

Tyinkrysset 1408 - Fagernes 1530 mot Lillehammer 1758 alle dager 20190629 til 20191006.

Tyinkrysset 1738 - mot Fagernes 1853 søndager 20190908 til 20191006.